[..tragediene i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode..] - Martin Luther King

 

STOPPBARNEVOLDEN

 AV LANDSFORENINGEN FOR VOLDSOFRE 

Formål

Vi mener at ALLE barn skal ha en trygg hverdag.
StoppBarnevolden arbeider med å hjelpe barn som har     vært utsatt for alle former for fysisk og psykisk vold.
Vi ønsker at temaet vold skal være på dagsorden hos   alle instanser som har med barn å gjøre.
Vi mener at lovverket må forbedres, ikke minst   Erstatningsloven for kriminalitetsofre.
Vi samarbeider med de politisk ansvarlige, og er samtidig høringsinstans for departementet.

Vi skal videre arbeide for å redusere bruken av vold mot barn.

Foreningen bak dette prosjektet er partipolitisk uavhengig, men forutsettes å samarbeide med alle det er naturlig å samarbeide med.

Visste du at over 130.000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensen?

Visste du at mange av våre barn lever et liv hvor slag og spark er en del av hverdagen?

Det er ikke feil å bry seg om, ta heller en telefon ekstra enn en for lite.. Det kan være nabobarnet som blir slått eller utsatt for overgrep. Det kan være den blide mannen på jobben som slår kona si foran barna. Dette skjer nemlig hver dag i norske hjem. Dette vil vi få frem i lyset og gjøre noe med!

Barna er vår fremtid! Ta vare på dem og Bry deg om!

 .:BARN, SE HER!

  - Voksne slår meg!

  - Hva er vold?

  - Hva er barnevernet?

  - Dine rettigheter

 ..flere aktuelle saker her
  
 .:FOR BEDRIFTER              

 ..se hvordan din bedrift kan hjelpe  her