[..tragediene i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode..] - Martin Luther King

 

STOPPBARNEVOLDEN

 AV LANDSFORENINGEN FOR VOLDSOFRE 

Hva er barnevernet?

 

Barnevern til barnets beste
Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.www.bufetat.no

 

 

 

 

 

 


 .:BARN, SE HER!

  - Voksne slår meg!

  - Hva er vold?

  - Hva er barnevernet?

  - Dine rettigheter

 ..flere aktuelle saker her
  
 .:FOR BEDRIFTER              

 ..se hvordan din bedrift kan hjelpe  her