[..tragediene i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode..] - Martin Luther King

 

STOPPBARNEVOLDEN

 AV LANDSFORENINGEN FOR VOLDSOFRE 

FNs konvensjon om barnets rettigheter

 - Forkortet utgave er tilgjenglig her..

Vi bidro til å endre Voldsoffererstatningsloven i Norge

 - Her er forslaget vi sendte inn...

Resultat: Loven ble endret slik at barn som er utsatt for eller har vært vitne til vold, har nå krav på erstatning fra Staten. Se www.kriminalitetsofre.no

 

 

 

 

 .:BARN, SE HER!

  - Voksne slår meg!

  - Hva er vold?

  - Hva er barnevernet?

  - Dine rettigheter

 ..flere aktuelle saker her
  
 .:FOR BEDRIFTER              

 ..se hvordan din bedrift kan hjelpe  her