[..tragediene i verden er ikke grusomheten fra de onde menneskene, men stillheten og likegyldigheten fra de gode..] - Martin Luther King

 

STOPPBARNEVOLDEN

 AV LANDSFORENINGEN FOR VOLDSOFRE 

Om oss

Margit Lømo startet Landsforeningen For Voldsofre i 1989, etter å ha blitt utsatt for overgrep og vold selv. Foreningen jobber hovedsakelig med å hjelpe voldsoffer, men også med å forebygge.

Prosjektet StoppBarnevolden ble startet i 2009. Vold i hjemmet er et stort problem i Norge, barn er både vitne til vold og også offer for vold. Det er barn i dette landet som lever i skjul for far og/eller mor. Vi skal se og høre barna. Og gjøre noe med dette problemet.

Under dette har vi også et prosjekt for Norsk adopterte barn som er utsatt for vold, overgrep og lignende, Hjelpe og støttetelefon for norsk adopterte barn. HSNA. Det er mange adopterte barn som lever med vold i hjemmet til daglig. Mørketallene er høye. Vi ønsker å hjelpe de også.

 

 

 

 .:BARN, SE HER!

  - Voksne slår meg!

  - Hva er vold?

  - Hva er barnevernet?

  - Dine rettigheter

 ..flere aktuelle saker her
  
 .:FOR BEDRIFTER              

 ..se hvordan din bedrift kan hjelpe  her